Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu, Türkiye’nin en önemli kaynağı olan gençlerimizin eğitimine katkıda bulunmak için sunulmuş bir imkandır. Bu kapsamda üniversitelerde yüksek lisans, lisans, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anadolu meslek, teknik ve endüstri meslek liselerinde okuyan yetenekli, çalışkan, başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı öğrencilere, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Burs yönetmeliği çerçevesinde tamamen karşılıksız burs verilmektedir. Bugüne kadar 6500’e yakın öğrencinin eğitimine katkıda bulunulmuştur.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Burs Başvuru Belgeleri

Yüksek Lisans için: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren belgeyi ve yüksek lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgelerini, (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömester, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilmesi gereklidir)

Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar: İstenilen tüm sınav oturum belgelerini ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneğini (e-devlet veya ÖSYM),

Ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript) eklemelidir.

Tüm Öğrenciler:

 • Öğretim kurumundan alınmış devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,
 • Disiplin durumunu gösterir resmi belge (Fakülte öğenci işlerinden ve burs ofisinden)
 • Okuyan kardeşler için okul müdürlüğünden alınan öğrenci belgesi,
 • Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet),
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet)
 •  (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir),
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır),
 • Ailenin oturduğu ev kira ise kira sözleşmesi fotokopisi,1 mutaber kişiden referans mektubu

Ailenin mali durumunu gösteren belgeler

 • Çalışanlar için onaylı maaş bordrosu,
 • Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
 • Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet),
 • Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge  (4A, 4B, 4C),
 • Aileye ait tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet) 
 • (Aileye ait tapu ve araç olmaması durumunda mutlaka kişinin ismi görülecek şekilde belge),
 • Aileye ait araç varsa, araç tescil belgesi (e-devlet)

Yüksek Öğrenim Bursları

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Burs Başvuru Koşulları

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Burs almayı gerektirecek maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak,
 • Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
 • Hiçbir resmi, özel kurum ve kuruluştan burs veya herhangi bir şekilde maddi yardım almıyor olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Başarılı öğrenci olmak,
  Başarı koşulları :
  • Yüksek Lisans için: Lisans bitirmede 4 üzerinden en az 3 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75) genel not ortalamaya sahip olmak,
  • Yüksek Lisans (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmamak ve 4 üzerinden en az 3 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75) genel not ortalamasına sahip olmak,
  • Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksek okula giriş puan sırasına göre önde olmak,
  • Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak ve genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak,
  • Hazırlık sınıfını okuyan öğrenciler için: Başarıyla bir üst sınıfa geçtiğini belgelendirmek. 

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Burs Başvurusunda Bulunamama Kriterleri

 • Vakıf Üniversitesi öğrencileri,
 • Açıköğretim Fakültesi öğrencileri,
 • İkinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri,
 • Ücretli değişim programında bulunanlar.

Önemli Bilgiler

 • Mülakat tarihleri Vakıf tarafından öğrencilere e-posta ile duyurulacaktır.
 • YEKV online burs başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak, yukarıda belirtilen bütün belgelerin hazırlanması ve mülakata gelirken getirilmesi gerekmektedir. (Belgeler belirtilen tarihten önce teslim alınmayacaktır.)
 • YEKV Burs Başvuru Formu’na eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması, YEKV Burs Başvuru Formu’nun Taahhüt ve Vicdani Yükümlülük Bölümü’ndeki imzaların eksik olması durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Seçimler Vakfımızın burs komisyonları tarafından yapılacaktır.
 • Halen bir başka kurumdan burs alanlar YEKV bursuna başvuramaz.
 • Kredi Yurtlar Kurumundan burs alanlar YEKV bursuna başvuru yapamaz. Kredi ve Yurtlar Kurumundan Öğrenim ve Katkı Kredisi alınması başvuruya engel değildir.
 • YEKV bursu almaya hak kazanıldığı takdirde, sistemde kayıtlı olan e-posta adresine, gönderilen e-posta’ya onay verdikten sonra bir başka burs/burslar çıkması durumunda derhal diğer burs/burslar iptal ettirilmelidir.
 • “Online Burs Başvurusu” hakkındaki sorularınız için yetkililere 0 232 495 00 82 / 80 no’lu telefona hafta içi 09:00 – 17:30 saatleri arasında ulaşabilir veya vakif@yasar.com.tr e-posta adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Burs Başvurusu : https://yasarvakfi.org.tr/bursbasvuru/bursbasvurusoru.aspx?p=l

Detaylı bilgiye http://yasarvakfi.org.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Güncel tüm vakıf burslarına ulaşmak için tıklayınız.