Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği Bursu

Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği Bursu Başvuruları 10-30 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir.Başvuruların değerlendirilmesi ve mülakat tarihleri 1-18Ekim 2020 tarihleri arasında olup, 22-23 Ekim 2020 tarihlerinde de burs sonuçları açıklanacaktır. Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği Bursu bu seneki ücreti 375 TL olarak belirlenmiştir. Burs süresi Ekim 2020 / Haziran 2021 (9 ay) olacak şekilde ödenecektir.

Burs Başvuru Şartları

 • 2020-2021 burs döneminde sadece “Lisans Bursu” ve “Tezli Yüksek Lisans Bursu” başvurusu alınacaktır.
 • Burslar, karşılıksız olup bir öğretim yılı için geçerlidir ve Ekim-Haziran ayları arasında (9 ay), her ayın ilk haftası içerisinde ödenmektedir. (Yalnızca Ekim ayına ait ilk burs tutarı, Kasım ayı ile birlikte ödenir.)
 • Burs almaya başlayan öğrencilerin takip eden öğretim yılı için tekrar burs başvurusu yapmaları gerekmez. Bursun devam etmesi için yeni dönem başında talep edilen belgelerin beyanı (bursiyerlik koşullarının tamamını karşılaması halinde) yeterlidir. Ancak bursların devamı vakıf gelirlerine de bağlı olup Yönetim Kurulu kararı ile her zaman gerekçe göstermeksizin durdurulabilir.
 •  KYK bursu, KYK kredisi ve/veya diğer vakıf ve kuruluşlardan burs alan öğrenciler, burs başvurusu yapabilirler.
 •  “ERASMUS” ve benzeri  uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında belirli süreyle yurt dışına giden burslu öğrencilerin normal burs ödemeleri devam eder.
 • Aynı aileden birden fazla kişiye aynı anda burs verilmez. Ancak, hukuk alanında öğrenim gören kardeşler bu kuralın dışındadır. Her durumda bir aileden aynı anda en fazla iki kişiye burs verilir.
 • Vakıf Üniversitesi (tam burslu öğrenciler hariç), açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri burslarımızdan yararlanamazlar. Vakıf üniversitelerinde %100 burslu okuma hakkını kaybeden öğrencilerin bursları kesilir.
 • Yalnızca web sitemiz üzerinden yapılan başvurular kabul edilir. Posta veya kargo yoluyla ve şahsen yapılan başvurular dikkate alınmaz.
 • Vakıftan burs almaya hak kazanan öğrenciler, vakfın burs koşullarını bilerek ve kabul ederek burs almaya başlar. Bursiyerler, burs koşullarına aykırı hareket ettiği takdirde hakkında yapılacak her türlü işlemin sorumluluğunu alır ve gerekli görülen hallerde, burs başvuru formunda veya beyan edilen belgelerdeki bilgilerin araştırılmasını ve kullanılmasını kabul eder.
 • Üniversitede öğrenim görürken yeniden sınava girerek yeni bir ana dala devam eden öğrencilere, eski ana dallarından kalan süre kadar burs verilir. Yıl kaybetmeden yatay geçiş yapanların bursları devam eder. Yıl kaybedenler yatay geçiş öncesindeki süreleri kadar burs alırlar. Çift ana dalda öğrenim görenlerin bursları, asıl öğrenim ana dalından mezun oluncaya kadar devam eder.
 • Doğal afet, kaza, sağlık vb. istem dışı olay ve sorunlar nedeniyle bir öğretim yılında başarısız olan öğrencilerin burs ödemelerinin devamına, Yönetim Kurulu’nca karar verilir. Böyle bir sorun yaşayan öğrencilerin durumlarını belgelemeleri ve yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.
 • Bursiyerler, öğrenimleri ile ilgili okul değişikliği, bölüm değişikliği, geçici olarak yurt dışına çıkma, öğrenime devam edememe, adres, telefon, e-mail adresi değişikliği gibi her değişikliği derhal bildirmek zorundadır.
 • Burslu öğrencilerimiz, ara dönemde öğrenci belgesi ile not belgesi ve yeni eğitim öğretim yılı başında öğrenci belgesi (bir üst sınıfa geçtiğini gösterir şekilde), not belgesi (TRANSKRİPT) ve adli sicil kayıtlarını Bursiyer Bilgi Takip Sistemine yüklemekle yükümlüdür. Söz konusu belgelerin zamanında sisteme girilmemesi bursun kesilmesine neden olur.
 • Eksik veya yanlış beyanda bulunan, kayıt donduran, istenilen eksik belgeleri tamamlamayan, disiplin cezası alan, hüküm giydiği tespit edilen öğrencilerin bursları kesilir ve gerekirse kendilerinden o tarihe kadar yapılan ödemeler yasal yollara başvurularak geri istenir.

Detaylı bilgiye https://sacdd.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Güncel tüm vakıf burslarına ulaşmak için tıklayınız.