Siyasallılar Vakfı Burs Başvuruları

Siyasallılar Vakfı Burs başvuruları başladı. Son başvuru tarihi 30 Eylül. Siyasallılar Vakfı üniversite öğrencilerine maddi ve manevi desteğini 2020-2021 Eğitim ve Öğretim döneminde de sürdüyor.

SİYASALLILAR VAKFI BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

 1. Ankara’da mukim üniversitelerin SBF, İİBF ve Hukuk Fakültelerinde kayıtlı öğrenci olmak.
 2. Eğitim için gerekli ekonomik şartlara haiz olmamak (Bu durum ilgili evraklarla belgelenecektir).
 3. İki ve daha üstü sınıflarda olan öğrenciler için bölüm derslerinden başarılı olmak.
 4. KYK hariç başka bir kurumdan burs almıyor olmak.

BAŞVURU NE ZAMAN VE NEREYE YAPILIR?

 1. Başvurular, 7 Eylül 2021 – 30 Eylül 2021 tarihleri arasında mail ile yapılacaktır.
 2. Başvuru, www.siyasallilarvakfi.org.tr Web adresinden temin edilecek başvuru formunun, doğru ve okunaklı bir şekilde doldurulup imzalanmasını müteakiben bilgi@siyasallilarvakfi.org.tr adresine PDF formatında gönderilmek suretiyle gerçekleştirilir. Başvuru belgesinin, burs almaya hak kazanan adaylardan, daha sonra ilgili diğer evraklarla birlikte talep edileceğinden, muhafaza edilmesi gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Usulüne uygun yapılan başvurular değerlendirilmeye alınacaktır.
 2. Öğrencilerle, vakıf merkezinde yüz yüze veya dijital platformlarda online olarak görüşme gerçekleştirilecektir. Görüşmenin yer, zamanı ve yöntemi ayrıca duyurulacaktır.
 3. Değerlendirmede adayın, akademik başarısı, bursa olan ihtiyacı ile Siyasallılar Vakfının kuruluş amaç ve ilkelerine uygunluğu gibi kriterler dikkate alınacaktır.

BURSUN KAPSAMI, BAŞLATILMASI VE DEVAMI

 1. Burs bir akademik yıl (9 ay, Ekim-Haziran) olarak verilir ve aylık 400,00 TL’dir.
 2. Yapılan değerlendirme neticesinde burs almaya hak kazanan öğrencilerin, kendilerinden istenilen ve aşağıda yeralan belgeleri eksiksiz ve doğru olarak zamanında ibraz etmeleriyle başlar. Burs almaya hak kazansa bile belgeleri zamanında getirmeyen veya eksik ya da hatalı belge getiren öğrencilerin bursları iptal edilir ve bu kişiler herhangi bir hak iddia edemezler.
  Belgeler:
  • Başvuru Belgesi
  • Öğrenci Belgesi
  • Aile Gelir Belgesi
  • Adli Sicil Kaydı
  • Transkript (Varsa)
  • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  • İkametgah Belgesi
  • Kimlik Fotokopisi
 3. Burs almaya hak kazanan öğrenci, bursluluk şartlarına havi maddeler içeren taahhütnameyi imzalamak zorundadır.

BURSUN KESİLMESİ

 1. Aşağıdaki durumların tespiti halinde burs iptal edilir ve haksız olarak alınan burs öğrenciden talep edilir:
  a. Gerçeğe aykırı beyanda bulunma
  b. Akademik başarısızlık veya okulla ilişiğin kesilmesi
  c. Taahhütnamede belirtilen hususlara riayet etmeme
 2. Bursun kesilmesi durumunda öğrenci herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

Detaylı bilgi için vakıf web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Burs başvuru formu için tıklayınız.

Güncel tüm vakıf burslarına ulaşmak için tıklayınız.