Rüştü Akın Vakfı Burs Başvuruları

Rüştü Akın Vakfı, “Başarılı, fakat maddi olanaklardan yoksun” gençlere karşılıksız burs vererek, bilgili ve çağdaş bir toplum oluşturma amacına hizmet etmektedir. 

Maddi imkandan yoksun olduğunu belgelerle beyan eden ve belirlenen başarı kriterlerine sahip öğrenciler burs için başvuruda bulunabilirler. 

1990- 1991 Eğitim- Öğretim döneminden itibaren Vakıf tarafından verilmekte olan bursların türleri şunlardır,

A. Yüksek Lisans Bursları
B. Yükseköğretim Bursları
C. İlköğretim ve Ortaöğretim Bursları
D. Doğal Afet Bursları

2021– 2022 Eğitim-Öğretim döneminde ilköğretim öğrencisine her ay 150 TL, orta öğretim öğrencisine 200 TL, üniversite öğrencisine ise 280 TL burs verilmektedir. 

2020- 2021 döneminde Rüştü Akın Vakfı burslarından yararlanmakta olan toplam 59 öğrenci bulunmaktadır.

Rüştü Akın Vakfı Burs Başvurusu İçin Aranan Başarı Kriterleri:

Lisans öğrencileri: 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 genel not ortalamasına sahip  olan adaylar arasından başarı ortalaması sıralamasına göre önde olan aday değerlendirmeye alınır

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri:  5 üzerinden en az 4 genel not ortalamasına sahip olan adaylar arasından başarı ortalaması sıralamasına göre önde olan aday değerlendirmeye alınır.

Rüştü Akın Vakfı Burs Başvuru ve Burs Kullanımı Hakkında Genel Bilgiler:

Adayın, ailesinin ve kendisinin malvarlığı ve gelir durumunu tam ve doğru olarak beyan etmesi gerekir. Bilgilerin eksik ve yanlış olarak verildiği tespit edildiği takdirde, burs kesilir ve o tarihe kadar yapılan ödemeler geri alınır. Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci bursunun kesilmesini ister.  Burslar karşılıksız olup,  burstan yararlanan öğrencilerden Vicdani Yükümlülük Belgesi alınır. Vakıf Yönetim Kurulu, burs türlerinde değişiklik yapmağa yetkilidir.

Burslar, Ekim-Haziran arası dokuz ay süre ile verilir. Yönetmelik hükümlerine göre başarısı tespit edilen öğrencinin bursu bir sonraki öğretim yılında da devam eder.

Burs Başvuru Formu doldurulur ve Ağustos ayı sonuna kadar gönderilir. Başvurusu kabul edilen öğrenciler gerekli belgeleri tamamladıktan sonra en geç 15 Ağustos’a kadar teslim etmelidir. 

Son Başvuru Tarihi 31 Ağustos 2021.

İletişim Bilgileri
Adres: Abide-İ Hürriyet Caddesi Geçit Sokak Akın İş Merkezi No: 4 Kat : 5 Şişli İstanbul
Telefon Numarası: 0 212 230 85 00

Detaylı bilgi almak için http://www.rav.org.tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Başvuru formu için tıklayınız.

Güncel tüm vakıf burslarına ulaşmak için tıklayınız.