Rönesans Eğitim Vakfı Burs Başvurusu

Başvuru Tarihi: 5Eylül – 30Eylül 2021 tarihleri arasındadır.

Rönesans burs programı, bursiyerlerine sağladığı maddi eğitim desteğinin yanı sıra, kişisel gelişimlerini desteklemek amacı ile geliştirdiği REV Akademi Kişisel Gelişim Platformu ve gönüllülük esasına dayalı bir proje çalışmasından oluşmaktadır. REV Bursiyer adaylarının, başvuruların geçerli sayılması ve değerlendirmeye alınması için, Rönesans Eğitim Vakfı Burs Başvuruları Programının koşullarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.

Rönesans Eğitim Vakfı Burs Başvuru Koşulları

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Türkiye’de, devlete ait bir yüksek öğretim kurumunda, lisans programına kayıt hakkı kazanmak veya ara sınıflarda öğrenimine devam ediyor olmak,
  • Yeni kayıt yaptıran adaylar için: Bir lisans programına kayıt hakkı kazandığını gösterir belgeye sahip olmak.
  • Ara sınıflarda olan adaylar için: Genel başarı ortalaması 4,00 üzerinden, en az 2,00 olup; bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanmış olmak.
 • Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
 • Maddi desteğe ihtiyaç duymak,
 • Aylık nakit ödeme şeklinde başka bir burs desteği almıyor olmak,
 • Herhangi bir kurumdan maaş ya da ücret almıyor olmak, (Eğitimi ile ilgili zorunlu stajları kapsamında alınan ödemeler hariç.)
 • Aynı aileden Rönesans Eğitim Vakfı Burs Programına devam eden başka bir öğrencinin olmaması,
 • Rev Bursiyer Sözleşmesinde geçen sorumlulukları kabul etmek,
 • Başvuruyu, belirtilen tarihler arasında, basvuru.revakademi.org adresinden online olarak eksiksiz gerçekleştirmek,
 • REV Burs Programı Gerekli Başvuru Belgelerini eksiksiz ve doğru bir şekilde, belirtilen tarihler içerisinde teslim etmiş olmak.

Başvuru için istenilen belgeler

 • Öğrencilik durumunu gösterir belge
  • Ara sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için, öğrenim süresince aldıkları derslerin notları ve genel not ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi, (Transkript)
  • Bir yüksek öğretim kurumuna yeni kayıt yaptıran öğrenciler için, bir lisans programına kayıt hakkı kazandığını gösterir belge,
  • Öğrenim kurumundan alınmış, onaylı öğrenci belgesi,
 • Tüm aile fertlerinin gösterildiği vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 1 adet güncel vesikalık fotoğraf
 • Anne ve babanın mali durumunu gösteren onaylı belgeler
  • Maaş bordrosu
  • Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi.
  • Emekliler için aylık maaşı gösterir belge.
  • Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına SGK kaydı olmadığına dair resmi belge
 • Birinci derece akraba (anne, baba, kardeş) şehit ya da gazi var ise, buna dair resmi belge.
 • Bedensel engeli olan öğrenciler için, sağlık raporu

Belgeler ilgili kurum veya e-devlet internet sitesinden alınabilir. Diğer belgelerin ise, asılları (onaylı ve ıslak imzalı) kabul edilir. Bursiyerden, ikinci eğitim öğretim dönemi öncesinde, transkript ve öğrenci belgeleri tekrar istenir. Bursiyerlerin disiplin cezalarına ilişkin durumlar, her dönem başında vakıf tarafından takip edilir.

Detaylı bilgi için info@rev.org.tr adresine e-mail atabilir veya http://basvuru.revakademi.org sayfasını inceleyebilirsiniz.

Başvuru yapmak için tıklayınız.

Güncel tüm vakıf burslarına ulaşmak için tıklayınız.