Malatyalılar Eğitim Vakfı Burs Başvurusu

2021-2022 eği̇ti̇m ve öğreti̇m yılı Malatyalılar Eğitim Vakfı burs başvuruları 06-26 eylül tari̇hleri̇ arasında kabul edi̇lecekti̇r.

Elektroni̇k ortam üzeri̇nde yürütülmesi̇ planlanan çalışmalar nedeni̇yle, hem i̇lk kez başvuruda bulanacak yeni̇ bursi̇yerler,  hem de geçmi̇ş dönemde vakfımızdan burs almış olan eski̇ bursi̇yerleri̇mi̇z i̇çi̇n başvuru sırasında i̇zlemeleri̇ gereken adımlar sırasıyla aşağıda sunulmuştur. 

Başvuru yönergesi̇ni̇ di̇kkatli̇ce taki̇p ederek ;

i̇lk i̇şlem olarak, Tablo 1 de beli̇rti̇len  formları si̇zden i̇stenen şeki̇lde i̇si̇mlendi̇rerek bi̇lgi̇sayarınızın masaüstüne saklayın. 1,2,3,4,5,6,7,  no da yer alan belgeleri̇  e-posta yolu i̇le (7 no lu resim başvuru formuna eklenecek) burs@malatyaegitimvakfi.org.tr  adresi̇ne göndereceği̇ni̇z e-postaya ekleyi̇ni̇z.

Son olarak, tablo 1 de yer alan tüm evrakları kargo i̇le vakıf adresine gönderiniz. İlgi̇li̇ belgeleri̇ zamanında ve eksi̇ksi̇z göndermeyenleri̇n başvuruları di̇kkate alınmaz.

Başvuru formunda beyan edi̇lenler i̇le çeli̇şen bi̇lgi̇leri̇ne ulaşılanların burs hakları i̇ptal edi̇li̇r.

Malatyalılar Eğitim Vakfı Burs Başvuru Formu Doldurma Yönergesi

1.     Vakfımız  malatyaegitimvakfi.org.tr adresinde  yer alan Burs Başvuru menüsünün altında İLK KEZ BAŞVURANLAR  ‘YENİ BURSİYER’ , geçtiğimiz yıl  Vakıfımız Merkez, Ankara ve Malatya şubeleri üzerinden burs alanlar için hazırlanan ‘ESKİ BURSİYER’ tuşuna basarak formunuzu bilgisayarınıza indiriniz.

2.     Açılan formun sol üst köşesinde yer alan sarı banttaki İçeriği Etkinleştir’ i tıklayarak form sayfasını etkinleştiriniz. 

3.     Önceden 11 haneli TCKN nızla isimlendirdiğiniz .jpg (en çok 600*900 pxl) formatında vesikalık resminizi (örn.12345678923.jpg) Başvuru Dosyasının sağ üst köşesine ‘ekle’ ‘resim’ komutuyla yerleştirin.  

4.     Kimlik Bilgileri, Üniversite Bilgileri, Lise Bilgileri, Aile Bilgileri, Gelir Bilgileri ve İletişim kutucuklarının birçoğunu listelerden seçerek, bazılarını ise kendiniz büyük harflerle yazarak doldurunuz.

5.     Kendinizle ilgi anlatmak istediklerinizi yazacağınız kutuyu doldurduktan sonra KVK kapsamında yer alan bilgileri ve Taahhütnameyi okuyun ve Formu Onayla tuşuna basın. Program, onay tuşuna basınca belgenizi bilgisayarınızda saklamak  için size ait TCKN numaranız ve ad soyadınızla.xlsm olarak isimlendirecektir. Bilgisayarınıza  kaydediniz.

(örn.12345678923-ali-kaya.xlsm olarak)

6.     Tablo 1 de E-Devlet üzerinden almanız istenen barkodlu tüm belgeleri  sırasıyla  ‘Dosya’ ,  ‘farklı kaydet’ komutları ile başına 11 haneli TCKN nız – (eksi) ve Tablo1 deki ismi ile kaydedin. (Örn.  12345678923-öğrenci.pdf)      

(Örn. 12345678923-sabıka.pdf)

TABLO 1 YENİ BURSİYER BELGELERİ

 2020-2021 YENİ BURSİYER BAŞVURUSUE-posta ileBasılı olarak posta/kargo ileİNDİRME YERİ /AçıklamaE-postaya ekleme formatı örneği (12345678923 TCKN ALİ KAYA için)
1Başvuru Formux   x   malatyaegitimvakfi.org.tr12345678923-ALİ-KAYA.xlsm (prog.kendisi isimlendirecek)
2Öğrenim Belgesix   x   E-Devlet12345678923-ögrenci.pdf
3Sabıka Kaydıx   x   E-devlet12345678923-sabıka.pdf
4Vukuatlı Nüfus Aile Kayıt Örneğix   x   E-devlet (Babanın şifresi ile kardeşler görülecek şekilde)12345678923-nufus-kayit-ornegi.pdf
5Transkript (ara sınıflar için)x   x   Üniversiteniz web sayfasından12345678923-transkript.pdf
6İkametgahx   x   E-Devlet12345678923-ikametgah.pdf
7Vesikalık Fotoğrafx   x   600×900 pxl taranmış vesikalık resimBaşvuru Formu sağ üst köşeye ‘ekle resim’ komutu ile ekleyebilirsiniz. 12345678923.jpg
8Kimlik Fotokopisi x     
9Kira Kontratı x     
10Vakıflar Bankası Hsp.Bilgileriniz x   Vakıflar Bankası nezdindeki hesap ve iban numaranız 
11Tapu Kaydı x   E-Devlet sizin,anne ve babanızın adına tapu dökümleri 
12Araç Ruhsatı x   Varsa, sizin,anne ve babanızın araç ruhsat fotokopileri 
13Bedensel Engel Raporu x   Hastane Raporu 
14Aile Gelir Belgeler x    (Ebeveyn Gelir belgelerinden size uygun olanları )
 a) Maaş Bordrosu  a)E-Devlet (İşçi ve memur ise) 
 b)Serbest Çalışanlar  b)gelir vergisi beyannamesi /kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr ) 
 c)Emekliler  c) E-Devlet (Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir) 
 d)Çiftçiler  d) E-Devlet  ürün/hayvan bilgisi gelir durumu 
 e)Çalışmayanlar  e) E-Devlet (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi 

TABLO 2 ESKİ BURSİYER BELGELERİ

2020-2021 ESKİ BURSİYER BAŞVURUSUE-posta ileBasılı olarak posta/kargo ileİNDİRME YERİ /AçıklamaE-postaya ekleme formatı örneği(12345678923 nolu TCKN için)
1 Eski bursiyerBilgi YenilemeFormuXXmalatyaegitimvakfi.org.tr12345678923-ALİ-KAYA.xlsm (prog.kendisi isimlendirecek))
2Öğrenim BelgesiXE-Devlet12345678923-öğrenci.pdf
3Sabıka KaydıXXE-devlet12345678923-sabıka.pdf
4Vukuatlı Nüfus Aile Kayıt ÖrneğiXXE-devlet(Babanın şifresi ile kardeşler görülecek şekilde)12345678923-nufus-kayit-ornegi.pdf
5Transkript (ara sınıflar için)XÜniversiteniz web sayfasından12345678923-transkript.pdf

İletişim Bilgileri: Evli̇ya çelebi̇ mahallesi̇, Refi̇k saydam caddesi, Hali̇ç apt. No.23/2 Şi̇şhane/Beyoğlu 34430
E-Posta: burs@malatyaegitimvakfi.org.tr

Detaylı bilgi için vakıf web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Güncel tüm vakıf burslarına ulaşmak için tıklayınız.