Kanserli Çocuklara Umut Vakfı – KAÇUV Burs Başvurusu

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı ( KAÇUV) , eğitimini yurt içinde sürdürebilmek için maddi desteğe ihtiyacı olan okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine eğitim bursu vermektedir.
Eğitim bursu, ayakta tedavisi süren ya da tedavisini tamamlanmış ve eğitim hayatına devam eden, kanser tedavisi nedeni ile ekonomik olarak yıpranmış ailelerin çocuklarına tahsis edilmektedir.
Eğitim bursları, KAÇUV Burs Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde öğrencilerin öğretim hayatı boyunca aşağıda yer alan kriterler çerçevesinde devam ettirilmektedir.

 1. Burs miktarları ve öğrenci sayıları her yıl Eylül ayında KAÇUV Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenir.
 2. Her yıl eğitim kurumlarından alınan belgelere (karne, transkript) göre sınıfı geçen öğrencilerin bursu devam ettirilir.
 3. Tüm kademeler için burslar KAÇUV tarafından açılan banka hesaplarına yatar.
 4. Okul öncesi ve ilköğretim öğrencileri bursu her yıl eğitim öğretim yılı başlangıcında okula kayıt parası ve kırtasiye masrafları amacıyla yatırılır.
 5. 8. sınıfa devam edip liseye hazırlık kursu ücreti için burs kazanan öğrencilerin bursu yaşadığı yerde anlaştığı kursa taksitli olarak yatırılır ve öğrencilerin devam durumu takip edilir.
 6. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri burs programımız çerçevesi dışındadır ve başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 7.  12.sınıfa devam edip üniversiteye hazırlık kursu ücreti için burs kazanan öğrencilerin bursu yaşadığı yerde anlaştığı kursa taksitli olarak yatırılır ve öğrencilerin devam durumu takip edilir.
 8. Üniversite öğrencileri bursu için başvuran açık öğretim ve yüksek lisans öğrencilerinin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 9. KAÇUV burs başvurusu kriterlerine uygun olmadığı tespit edilenlerin bursu kesilir.

Başvuru Koşulları

 • Bursu alacak öğrencinin geçmişte kanser tedavisi görmüş olması ya da tedavisinin devam ediyor olmak
 • T.C. vatandaşı olmak
 • Ailenin mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olması
 • Bursu alacak öğrencinin kazanç getiren herhangi bir işte çalışmaması
 • Ara sınıflarda bir önceki sınıftan başarısız dersi olmamak ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmak
Aday Olamayacaklar
 • Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alan öğrenciler
 • Açık öğretim ve yüksek lisans öğrenciler

Başvuru için Gerekli Belgeler

Burs başvurusu için aşağıda belirtilen belgeler egitim@kacuv.org adresine mail olarak iletilecektir. İnternet üzerinden temin edilemeyen belgelerin fotoğraflarının yine maile eklenerek iletilmesi yeterlidir.

 • Tedavi görülen hastaneden ve hekimden alınmış kanser hastalığına ilişkin raporunun kopyası
 • Okul öncesi ve 1.sınıfa başlayacak öğrenciler için öğrencinin kayıt yaptıracağı okul bilgisi (e-okul.meb.gov.tr)
 • Öğretim kurumundan alınmış öğrencinin devam edeceği sınıfı gösteren öğrenci belgesi
 • Öğrenci, anne ve baba için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet)
 • Öğrenci, anne ve baba için İkametgah Belgesi (e-devlet)
 • Öğrencinin nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartının arkalı ve önlü fotoğrafı
 • Anne veya babanın evde bakım/engelli maaşı alıp almadığını gösteren belge (e-devlet)
 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler;
  • Çalışan anne, baba için; maaş bordrosu
  • Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge (e-devlet)
  • Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (e- devlet).
  • Anne ve baba adına ayrı ayrı varsa tapu bilgilerini gösterir belge yoksa olmadığını gösteren ekran görüntüsü (e- devlet)
  • Anne ve baba adına ayrı ayrı araç varsa, Araç Kayıt Belgesi; yoksa kayıt olmadığını gösteren ekran görüntüsü (e-devlet)

Önemli Notlar

 • E-devlet üzerinden alınan tüm belgeler, barkod özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu mutlaka görünmelidir.
 • Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.
 •  Anne, baba dışında (anneanne, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve dosyaya eklenmesi gerekmektedir.
 • Belgelerin tümünün güncel tarihli olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bursiyer Seçimi

KAÇUV Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Burs Komisyonu, başvuruları ve gönderilen belgeleri inceleyeceklerdir. Kesin sonuçlar KAÇUV tarafından burs kazanan öğrencilere e-posta/ SMS veya telefon yoluyla duyurulacaktır. KAÇUV’dan gelecek e-posta/SMS veya telefon bildirimleri dışındaki herhangi bir bilginin geçerliliği bulunmamaktadır.

Bursun Ödenmesi

Okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin bursu yılda iki kez olmak üzere eğitim öğretim dönemleri başlangıcında (Eylül ve Şubat) ailelerin hesaplarına yatırılır.
8.sınıfa başlayacak olan öğrencilerin bursu Eylül- Haziran ayları arasında (10 ay) aylık olarak ailelerin hesaplarına yatırılır.
9. 10. ve 11. sınıfa başlayacak öğrencilerinin bursu yılda iki kez olmak üzere eğitim öğretim dönemleri başlangıcında (Eylül ve Şubat) ailelerin hesaplarına yatırılır.
12.sınıfa başlayacak olan öğrencilerin bursu Eylül- Haziran ayları arasında (10 ay) aylık olarak ailelerin hesaplarına yatırılır.
Üniversite öğrencilerinin bursu Ekim- Haziran arasında (9 ay) aylık olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılır.

Burs Başvurusu hakkındaki tüm sorularınız için egitim@kacuv.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Eylül 2022 itibariyle anaokulu, ilköğretim ve lise kademelerine devam edecek öğrenciler 25 Temmuz- 14 Ağustos arasında aşağıda bulunan ön başvuru formunu eksiksiz doldurarak başvuruda bulunabilirler. Formu doldurduktan sonra adaylar telefonla aranarak görüşmeler gerçekleştirilecektir.

Burs programından sadece kanser tedavisi görmüş veya görmekte olan öğrenciler yararlanabilecek, diğer başvurular geçersiz sayılacaktır.

Üniversiteli öğrenciler için burs başvurusu 5 Eylül 2022 de başlayacak olup, bu aşamada başvuruda bulunan üniversiteli adaylar kanser tedavisi görse dahi başvurularını 5 Eylül’de yenilemek zorundadır.

Ön Başvuru Formu için tıklayınız.

Başvuru koşulları için tıklayınız.

Güncel tüm vakıf burslarına ulaşmak için tıklayınız.