KAHEV Kadın Hekimler Eğitime Destek Bursu

KAHEV (Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı), 2017 yılı başında bir grup kadın hekimin sosyal medya aracılığıyla bir araya gelmesi sonrasında temelleri atılan bir yardım hareketidir. Ülke genelinde çok sayıda kadın hekimin de desteğini alarak 31 Aralık 2018 tarihinde kurulmuştur.

KAHEV Kadın Hekimler Eğitime Destek Bursu, maddi imkansızlıklar yüzünden eğitimlerine devam etmekte zorlanan her yaş grubundan öğrenciye sunulmaktadır. Kütüphanelerden atölyelere, çeşitli laboratuarlardan kitap yardımlarına kadar eğitimin farklı alanlarında da destekler veren KAHEV ülke genelinde büyük bir hızla faaliyetlerine devam etmektedir.

Başvuru Koşulları

 • KAHEV referans sitemi ile burs sağlayan bir vakıftır. Doğrudan öğrenci başvurusu alınmamaktadır. Referans olabilecek kişiler vakıf üyesi kadın tıp doktorları ya da kadın diş hekimleridir. Referansın öğrenciyle birebir iletişim halinde olması gerekmektedir. Referans olabilmek için KAHEV’ e üye olmak gerekmektedir. Her üye aynı eğitim-öğretim dönemi içinde 3 bursiyer için referans olabilir. Sonraki yıllarda, her yıl 1 referans olma hakkı olup, toplam referans olduğu öğrenci sayısı 5’i geçmemelidir.
 • Bursiyer adayının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve devlet okulunda öğrenci olması gerekmektedir. Özel okullar için sadece öğrencinin %100 burslu olması durumunda başvuru kabul edilmektedir. Bu başvurular Burs Komitesi tarafından değerlendirilip oylama yapılarak karara bağlanır. Özel okullarda eğitim görenler için verilecek burs desteği kendi öğrenim grubu için belirlenmiş limitlerin üzerinde olamaz.
 • Ayrıca istenen belgelerde yer alan ve başvuru formunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda tüm başvurular KAHEV Burs İhtiyaç Skalası ile değerlendirilmektedir.
 • Öğrencinin KYK ya da ilköğretim-liseler için Devlet Bursu dışında aldığı burslar varsa aylık 300 TL’yi geçmiyor olmalıdır. Öğrencinin KYK yurdunda ikamet etmesi ya da özel yurt/evde kalıyorsa payına düşen aylık ücretin 850 TL’yi geçmiyor olması gerekmektedir. Öğrencinin kaldığı özel yurt, ticari işletme olmalıdır, cemiyet, cemaat ve başka vakıf yurdunda kalan öğrencilerin başvuruları değerlendirilmeyecektir.
 • Öğrencinin ve ailesinin herhangi bir örgüt-tarikat-cemaat ile bağlantısı olmamalıdır. Aynı aileden sadece 1 öğrenci için burs sağlanmaktadır.
 • Ebeveynlerinden birini ya da ikisini kaybetmiş olan öğrenciler, kız öğrenciler, ebeveynleri boşanmış olan, anne/baba velayetinde diğer ebeveynin maddi destek vermediği öğrenciler ve gelecekte kendi ayakları üzerinde durup hayatını kazanabileceği bölümlerde okuyan öğrencilere; ayrıca kendisinin ve ailesinin mal beyanında herhangi bir mal mülk kaydı olmayan öğrencilere öncelik tanınacaktır.
 • 2020-2021 Eğitim Öğretim dönemi için öğrencilere Eylül ve Haziran ayları da dahil olmak üzere 10 ay süreyle düzenli burs sağlanmaktadır. Aylık burs miktarları; tıp fakülteleri ve diş hekimliği için 700 TL, diğer 4 yıllık lisans bölümleri için 500 TL, lise için 400 TL, ilköğretim için 300 TL olarak belirlenmiştir. Ailesi ile aynı şehirde ikamet eden öğrenciler için aylık burs miktarı Burs Komitesinin insiyatifi ile farklı şehirlerde ikamet eden öğrenciler için belirlenen rakamlardan farklı tutulabilir.
 • Öğrencilerden her yıl eğitim öğretim dönemi başlangıcında Eylül-Ekim aylarında yeni burs başvurusu için gerekli belgeler ve burs devamı için gerekli belgeler istenir. Başarısızlık durumunda burs sonlandırılır. Ancak öğrencinin özellikli bir durumu varsa bursun devamı ya da sonlandırılması Burs Komitesi tarafından karara bağlanır.
 • Öğrencinin düzenli burs dışında tek seferlik yardım gerektiren bir eğitim ihtiyacı olması durumunda bunun belgelenmesi gerekmektedir. Tek seferlik yardımlar 1.000 TL’ yi geçemez.

Dershane Başvuruları

 • Karnesinde tüm not ortalaması beşlik sisteme göre 4,5 ve üzeri, onluk sisteme göre 85 ve üzeri olmak şartıyla yani başarısını kanıtlamış;
  8.sınıfta okuyan lise giriş sınavına hazırlananlara, 12.sınıfta okuyan üniversite sınavına hazırlananlara dershane bursu verilebilir.
  Ara sınıfta okuyan öğrencilerin, okulu bitirmiş ancak sınava hazırlananların, dershane başvuruları alınmayacaktır.
 • Burs başvurusu sırasında beyan edilen bilgiler ve belgelerle ilgili bir değişiklik olması durumunda (ikamet değişikliği, bölüm değişikliği, aile adli sicil kayıtları ile ilgili değişiklikler, mal varlıklarında oluşan değişiklikler gibi) 1 ay içinde referansa ve KAHEV yönetimine ilgili evraklar yenilenerek güncel bilgi verilmesi gerekmektedir. Aksi halde burs sonlandırılır.

Burs Başvuru Belgeleri

 • Başvuru Formu,
 • Öğrenci Belgesi,
 • Öğrencinin ıslak imzalı taahhütnamesi,
 • Tüm aile bireylerini içeren vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Adli Sicil Kaydı(18 yaşından büyük tüm aile fertlerinin),
 • Yurt Belgesi/Kirada kalıyor ise kira sözleşmesi,
 • Aile evi kira ise kira sözleşmesi, kendi evleri ise tapu,
 • Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi,
 • Anne baba ayrı ise belge,
 • Anne ve baba son 3 aya ait maaş bordrosu ve e-devletten alınacak son 6 aya ait özet sgk 4A/4B/4C Dökümü (Çalışmıyorsa bunu gösteren belgesi)

Kahev Başvuru Tarihleri: 15 Ağustos-15 Eylül 2021
Başvuru Adresi : https://kahev.org.tr/burs/giris

Detaylı bilgi için vakıf web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Güncel tüm vakıf burslarına ulaşmak için tıklayınız.