İstanbul Sanayi Odası Vakfı – İSOV Burs Başvurusu

İstanbul Sanayi Odası Vakfı – İSOV Burs Başvurusu 01 – 30 Eylül tarihleri arasında web sayfası üzerinden online olarak yapılabilir. Başvurular İSOV Burs Komisyonunca değerlendirilerek uygun görülenler mülakata çağırılır. Mülakat sonucunda burs almaya hak kazanan öğrencilerden online başvuru sırasında verdikleri bilgileri teyit eden belgeler talep edilir. Yurtdışı eğitim alan öğrencilere burs desteği bulunmamaktadır.

İSOV Burs Başvuru Koşulları

 1. T.C. vatandaşı olmak,
 2. Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve bursu ile engelli öğrencilere verilen burslar hariç),
 3. Gelir düzeyi düşük olmak,
 4. Ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olmak,
 5. Adli sicil kaydı bulunmamak,
 6. İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak,
 7. İlgili üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim görüyor olmak.

İSOV aşağıdaki üniversitelerin ilgili bölümlerinde (ilgili bölümler başvuru formunda belirtilmektedir) öğrenim gören adayların başvurularını kabul etmektedir.

 1. Boğaziçi Üniversitesi,
 2. Galatasaray Üniversitesi,
 3. Gebze Teknik Üniversitesi,
 4. İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
 5. İstanbul Teknik Üniversitesi,
 6. İstanbul Üniversitesi,
 7. Kocaeli Üniversitesi,
 8. Marmara Üniversitesi,
 9. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
 10. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,
 11. Türk – Alman Üniversitesi,
 12. Yıldız Teknik Üniversitesi,
 13. Özel üniversitelerin %100 burslu ve mühendislik bölümleri,

Bursun Kesilmesi

 1. Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumunu bitirmesi,
 2. Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması veya gerek okul içinde gerek okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tesbit olunması ve hurriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkum olmaları,
 3. Öğrencinin herhangi bir kuruluşta sürekli ve ücretli görev alması,
 4. Öğrencinin 7.madde de yer alan durum bildirimi formunu gerçeğe aykırı olarak doldurulduğunun anlaşılması,
 5. Öğrencinin başka bir kuruluştan burs alması,
 6. Uyarılara rağmen öğrenci mazeretsiz 3 (üç) ay kendisine tahsis edilen bursu almaması,
 7. Başarı gösteremeyen ve bu yetersiz başarı veya başarısızlığı için sağlık, ailevi veya Yönetim Kurulu’nca kabule şayan bir mazereti bulunmayan
 8. Eğitime engel olacak bir sakatlığı veya hastalığının bulunması ve öğrencinin talebi halinde.

Detaylı bilgi için vakıf web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Burs başvurusu için tıklayınız.

Güncel tüm vakıf burslarına ulaşmak için tıklayınız.