Güsiad Burs Başvurusu – 2020 -2021

Güsiad Burs Başvurusu 25 Aralık 2020 -15 Ocak 2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

Güsiad – Gümüşhane Sanayici ve İş Adamları Derneği 2020-2021 Öğretim Yılı  Burs Başvuru Şartları;

 1. Babası vefat etmiş öğrencilerimizden müracaat edenlerin tamamına,
 2. Üniversitelerin hazırlık ve birinci sınıfları hariç,  2. – 3. –  4. Sınıflarda okuyan öğrencilerin not ortalaması 4 üzerinden 3,5 olanlara,
 3. Bir evde 3 üniversite öğrencisi olması halinde, başarı durumlarına bakılmaksızın en az birine ödenecektir, ancak müracat evrakları her üçü için de doldurulacaktır.
 4. Burs sağlanacak öğrenci sayısı işadamlarından alınacak taahhütlere bağlı olarak belirlenecektir,
 5. 2020-2021 döneminde öğrenci başına burs tutarı yılda 1000 TL olmak üzere  tek seferde veya taksitli yatırılabilecektir.   
 6. Burs müracat tarihi 25 Aralık 2020 -15 Ocak 2021 tarihleri arasındadır.  
 7. Burs almaya hak kazanmış öğrencilerimizin listesi Şubat 2021 ayı içinde web sitemizden yayınlanacaktır.  
 8. Burs ödemeleri  25 Şubat 2021- 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
 9. Burs müracatı yapacak öğrenciler, (www.gusiad.org.tr)  web adresimizden girerek  “Burs Başvuruları Formunu” elektronik ortamda okunaklı ve eksiksiz doldurduktan sonra istenen belgeleri; GÜSİAD-Gümüşhane Sanayici Ve İşadamları Derneği’ Mecidiyeköy Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi Elbir İş Hanı No: 6 Kat: 7 /6 Şişli İstanbul adresine posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri, gerekmektedir.

Güsiad Burs Başvurusu İçin Gerekli Diğer Belgeler:

 • Gümüşhaneli olmak,  
 • Burs Başvuru Formu Çıktısı
 • Güncel tarihli, imzalı ve mühürlü Transkript belgesi (imzasız ve mühürsüz belge kabul edilmez)
 • Güncel Tarihli Öğrenci Belgesi (e-devlet yada okuldan)
 • Arkalı Önlü Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( Yeni kimliklerde doğum yeri yazmadığından yeni kimliğe sahip öğrenciler ek olarak e-devlet üzerinden “Nüfus Kayıt Örneği” göndermelidir.)
 • Babası Vefat Etmiş Öğrenciler İçin Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • 1 Adet Fotoğraf 

Not: Eksik ve hatalı evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır !

Adres : Mecidiyeköy Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi Elbir İş Hanı No: 6 Kat: 7 /6 Şişli İstanbul
Telefon : 0 212 289 29 50
E-Posta : info@gusiad.org.tr
Online başvuru formu için tıklayınız.

Detaylı bilgiye gusiad.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Güncel tüm dernek burslarına ulaşmak için tıklayınız.