Eti İhtiyaç Bursu Başvuruları

Eti İhtiyaç Bursu, mali imkanları sınırlı olup başarılı olan üniversitelerin ön lisans/lisans/master-doktora öğrencilerine, eğitim hayatlarını desteklemek amacıyla sağlanmış bir burs’tur. Her yıl olduğu gibi bu yılda Yüksek öğrenim bursu dışında üniversite sınav sonuçları, EA2 ve SAY2 puan türlerine göre ilk 1500’e giren öğrencilere Üstün Başarı Bursu ile Master/Doktora öğrencilerine burs imkanı sunmaya devam ediyor.

Eti İhtiyaç Bursu, başarılı ancak maddi imkanları sınırlı olan öğrencilere verilmekte olup, geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmez. Her yıl belirlenen kontenjan ve tutar doğrultusunda, Ekim-Mayıs ayları arasında ihtiyaç bursu ödemeleri sağlanır.

Eti İhtiyaç Bursu Verilecek Alanlar

Lisans

 • Mühendislik Fakültelerinin; Makine, Endüstri, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Gıda,
 • Kimya ve İşletme Mühendisliği,
 • Matematik ve Bilgisayar Bilimleri,
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin; İşletme, İktisat bölümleri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler,
 • Tıp Fakülteleri,

Ön lisans (Yüksekokul)

 • Elektrik,
 • Elektronik,
 • Makine,
 • Endüstriyel Otomasyon,
 • Besin Teknolojisi,
 • Mekatronik,
 • Muhasebe bölümleri

Eti İhtiyaç Bursu Koşulları

Adaylık Koşulları

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Eskişehir nüfusuna kayıtlı ve Eskişehir ikametli olan,
 • Maddi İhtiyaç içinde olmak,
 • Burs talep tarihinde 25 yaşını geçmemiş olmak (master ve doktora bursu hariç),
 • Disiplin cezası bulunmamak,
 • Açıköğretim,ikinci öğretim, ekstern öğretim programı dışındaki bir Yüksek Öğrenim Kurumunu kazanmış veya okuyor olmak,
 • Önlisans /Lisans programlarının son sınıfında okuyor olmamak,
 • Ücretli özel okul veya vakıf üniversitesi öğrencisi olmamak,
 • Burs talep eden öğrenci ailesinde, başka öğrencinin ETİ Şirketler Grubundan burs almıyor olmak

Başarı Koşulları

 • Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin genel koşullara uygun olması gerekir, değerlendirmede mezun olduğu okulun not ortalaması dikkate alınacaktır.
 • Ara sınıf öğrencilerinin,hazırlık ve Ara sınıflar için başarısız dersi olmaması ve 4’lü not sisteminde en az 2,5 (100’lü not sisteminde en az 60 ve 5’li not sisteminde en az 3) genel başarı ortalamasına sahip olması ve üst sınıfa geçmiş olması gerekmektedir.

İstenilen Belgeler

 • T.C. Kimlik no’lu Nüfus Cüzdanının muhtarlıktan veya noterden onaylı örneği
 • İkametgah Belgesi
 • Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (İşyerinden onaylı maaş bordrosu, emekliler için emekli aylığını gösterir emekli cüzdanı fotokopisi, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanlar ise SGK’dan aile reisi adına gelirsizlik belgesi)
 • Kirada oturanlar için kira sözleşmesinin fotokopisi
 • Başarı Durum Belgeleri

Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar

 • Üniversite Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi, (puan türlerine göre puanlarını, yerleştiği yüksek öğretim kurumunu gösteren sonuç belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi)
 • Lise diplomasının ilgili okuldan veya noterden onaylı örneği veya diploma notunu gösterir okuldan onaylı mezuniyet çıkış belgesi.

Ara sınıflarda öğrenim görenler

 • Öğretim kurumunca onaylanmış, öğrenim süresince alınan dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi (transkript),
 • Öğrenci belgesi
 • Hazırlık sınıfını bitirenler; hazırlık sınıfını hangi not ile geçtiğini gösterir onaylı not belgesi (sadece başarılı olarak geçmiştir ifadesi ile verilen belgeler geçersizdir), lise diplomasının onaylı örneği veya diploma notunu gösteren ilgili okuldan alınmış mezuniyet çıkış belgesi,

Bursiyer Seçimi 

ETİ İhtiyaç Bursu başvurusunda bulunan adaylar ETİ İhtiyaç Burs Yönetim Sistemi tarafından değerlendirilir ve kontenjan dahilinde en yüksek puanlara sahip öğrenciler, istenen belgeler ile birlikte mülakata davet edilir.

Mülakatlar 4 Ekim – 11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olup, burs almaya hak kazanan öğrenciler www.etietieti.com adresinde yayınlanacak ve ETİ Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce öğrencilere e-posta yoluyla duyurulacaktır.

Bursun Ödenmesi

 • Burs ücretleri, kontenjan ve burs verilecek öğrenciler her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bursu kazanan ve devamlılığı için gerekli koşulları yerine getiren öğrencilere, her öğrenim yılı için Ekim – Mayıs ayları arasında (Ekim ayında çift olmak suretiyle) 9 ay burs verilir. Verilen burs karşılıktır ve geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir.
 • ETİ, burs almaya hak kazanan öğrencilerin aylık burslarını, Ekim ayından geçerli olmak üzere öğrenci hesaplarına havale eder.

Eti İhtiyaç Bursu Kesilme Halleri

 • Öğrenimine ara veren, bırakan ve herhangi bir sebeple kaydı silinen öğrencilerin
 • Öğrenci belgesi ve transkriptlerini zamanında (Ara Dönemde; 15 Mart, Dönem Sonu 10 Eylül’e kadar) İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne ulaştırmayan öğrencilerin bursu,
 • Başarı koşullarına uymayan öğrencilerin bursu,
 • Haziran ayı sonunda eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin bursu,
 • Durumu bu yönetmelik hükümlerine uymadığı tespit edilen öğrencilerin, eksik veya yanlış beyanda bulunan öğrencilerin bursu kesilir.

Başvuru : https://burs.etigida.com.tr/basvuru/bursiyerbasvuru.aspx

Eti İhtiyaç Bursu Başvuru Tarihi: 01-15 Eylül 2021

Güncel tüm kurum burslarına ulaşmak için tıklayınız.