Buldan Vakfı Burs Başvurusu

Buldan Vakfı Burs Başvurusu 31 Ağustos – 10 Eylül tarihleri arasında yapılabilir. Buldan Vakfı yurt içinde eğitim gören başarılı ama maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine burs vermektedir.

GENEL KURALLAR;

 • Açıklanan başvuru tarihleri arasında, gerekli tüm belgeler Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı’na şahsen teslim edilebilir veya posta yolu ile gönderebilir, e-posta yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmemektedir.
 • Burs Başvuru Formu’nda tüm alanlar doldurulmalı ve başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır. Formda yazılan iletişim bilgileri başvuru sahibine ait olmalıdır.
 • Burs Başvuru Formu’na eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması, durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

BULDAN VAKFI BURS BAŞVURU KOŞULLARI;

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • İhtiyaç sahibi olduğunu kanıtlamak.
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret ve burs almamak( Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan katkı ve öğrenim kredileri hariç)
 • Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız dersi olan öğrencilerin başvurusu kabul edilecektir. Devam edilen öğretim yılındaki alınmayan ders başarısız sayılacaktır.)

GEREKLİ BELGELER;

 1. Burs Başvuru Formu; www.buldanvakfi.org web adresinden çıktısı alınıp tüm bilgiler doldurulmuş ve ıslak imzalı olmalı,
 2. Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; LYS, YGS, DGS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneğini, Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript). Tüm Öğrenciler;
 3. Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge),
 4. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 6. 2 adet vesikalık fotoğraf,
 7. E-devletten/Öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi,
 8. turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilecek “Adli Sicil Kaydı” dökümü,
 9. Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge (ilgili kurum veya e-devlet internet sitesinden alınabilir),
 10. turkiye.gov.tr sorgulama adresinden anne – baba adına kayıtlı mal varlığını gösterir döküm belgesi.

ÖNEMLİ NOT: Burs Başvuru Formu’na eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması, durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için vakıf web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Burs başvuru formu için tıklayınız.

Güncel tüm vakıf burslarına ulaşmak için tıklayınız.