Anadolu Vakfı Burs Başvurusu

Anadolu Vakfı Burs başvuruları her yıl 01 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında vakfın internet sitesi olan www.anadoluvakfi.org.tr adresinden form doldurmak sureti ile online olarak yapılır.

Burs başvuru genel şartları

  1. Anadolu Vakfı Burslarından faydalanacak tüm öğrencilerin öğrenimini tamamlayabilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olması ve belirlenen kriterler çerçevesinde akademik ve sosyal yetkinlikler açılarından başarılı olması gereklidir.
  2. Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir. Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim Programları kapsam dışındadır.
  3. Burslardan faydalanmak için T.C. vatandaşı olmak gereklidir.
  4. Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Vakıf Yönetimi tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.
  5. Disiplin cezası alma durumu incelenir ve gerekli görülürse burs kesilir.
  6. Bilinçli yanlış beyan bursun sona erdirilmesine neden olur.
  7. Aksi belirtilmediği takdirde, burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

Daha detaylı bilgi almak için vakfın web sitesini ziyaret edebilirsiniz. https://www.anadoluvakfi.org.tr/burslar-hakkinda

Başvuru adresi : https://www.anadoluvakfi.org.tr/form

Güncel tüm vakıf burslarına ulaşmak için tıklayınız.